ThermiSmooth Body Douglas Key 1

ThermiSmooth Body Douglas Key 1

Before After images: 

Dr. Douglas Key - 3 Months Post