ThermiSmooth Body Douglas Key 2

ThermiSmooth Body Douglas Key 2

Before After images: 

Dr. Douglas Key - 10 Months Post